Per Kofod fra løbegruppen fortæller det igen er tid til løbetræning, samt træning af Yoyo testen.

Yo-yo starter løbetræning op tirsdag d. 14. november kl. 16:00 til 17:00 (Frederiksborg Byskole) og igen fredag d. 17. november 2017 kl. 16:00 til 17:00 (Lille Lyngby hallen), herefter er træningstiderne:

Tirsdage: Kl. 16:00 til 17:00 på Frederiksborg Byskole (gymnastiksal 2, grå piger)

Fredage: Kl. 16:00 til 17:30 på Kornmarkskolen Ll. Lyngby (indgang hallen via SFO)

Alle som gerne vil deltage, bedes sørge for at være omklædt og klar, så vi kan starte opvarmningen senest kl. 16:10.
OBS Lukkedage indtil videre:

Der er ikke Yoyo træning i uge 52 – uge 1 samt i uge 7.
DBU Løbetest:

Den officielle DBU Sjælland løbetest, er SØNDAG d. 11. februar 2018, på Kornmarkskolen Li. Lyngby. teoritesten vil blive afholdt samtidig, yderligere info kommer fra DBUS.

Udendørs løbetræning starter onsdag, den 29. november 2017:
Herefter hver søndag kl. 10:00 og hver onsdag kl. 16:00 fra Selskov Stadion. Omklædning i dommerrummet.

Yo-yo træning i Helsingør:
Der vil formentlig blive oprettet et træningssted i Helsingør, med Gojko som kontaktperson. Nærmere om tid og sted kommer senere.
Tilmelding og afbud til Gojko på tlf.: 4195 4541

På løbegruppens vegne
Per Kofoed

Categories:

Kommende aktiviteter
Tidligere nyheder