Og som altid vil vi fra FAFs bestyrelses og aktivitetsudvalgs side byde på en masse arrangementer, som vi håber, at medlemmerne vil bakke op om, ved at deltage.

Der bliver alt fra foredrag til teoriaftener og temakurser, og undervejs håber vi, at vores medlemmer også får nogle hyggelige timer sammen, med rig mulighed for at udveksle “røverhistorier” både fra oplevelser på og udenfor banen.

Vi lægger for den 22. november 2017, hvor der er teoritræning. Samme arrangement gentages den 22. januar 2018, og her vil ca. 20-25 dommere have mulighed for at dygtiggøre sig med det dygtigste lovstof under kyndig anvisning fra de af DBU Sjælland udpegede instruktører. Vil du med til en af disse to aftener, eller måske begge, skal du tilmelde dig på FOKUS på DBUnet.

Vi har selv tre teoriaftener, hvoraf den ene så vidt muligt forbeholdes vores udviklere og vejledere.

I forhold til dommerne er der dels en aften med 7 af de skarpeste instruktører, som Østdanmark kan byde på, og som er noget vi startede op sidste år med det, som vi selv i bestyrelsen vil kalde en stor succes. Der bliver plads til 42 dommere, som alle bliver sat i en gruppe med 5 dommerkolleger og derefter konfronteret med en instruktør. Og formålet er især at skærpe evnerne hos de, som den 11. februar 2018 deltager i DBU Sjællands årlige teoritest for indrangerede dommere i Store Lyngby. Indbydelsen til teoritesten kommer senere fra DBU Sjælland. Mødet finder sted Torsdag den 8. februar 2018, og instruktørerne er: Jan Pedersen, Niels Gregersen, Jan Carlsen, John Holm Andreasen, Henning Vangsgaard Hansen, Allan Vennike og Buller Friis. Tilmelding foretages på e-mail på adressen deltagertilmelding@fafdom.dk. Der er allerede flere, der har tilmeldt sig. Teoriaftenen finder sted i Allerød Idrætspark, Møllemosevej 5, 3450 Allerød.

Derudover har vi en særlig aften for vores vejledere og udviklere, som også skal til teoritest den 11. februar 2018. Deres særlige teoriaften, hvor instruktøren er Jan Pedersen, finder sted Torsdag den 1. februar 2018, igen i Allerød Idrætspark. Tilmelding sker også til dette arrangement på deltagertilmelding@fafdom.dk

Og så har vi den traditionelle – som Buller Friis står for – i denne vinter bliver det Mandag den 5. marts 2018 kl. 19:00-21:30 og igen i Allerød Idrætspark, Møllemosevej 5, 3450 Allerød.

Endelig er der så teorimesterskabet, hvor den forsvarende vinder, Henrik Adamsen, jo gerne skulle have værdig modstand. Det kan du give ham Mandag den 12. marts 2018 kl. 19, og igen i år har Jan Carlsen accepteret at være forfatter til de opgaver, der skal afgøre, om der kommer en ny teorimester. Igen i denne vinter finder det sted i Allerød Idrætspark, Møllemosevej 5, 3450 Allerød.

Temakurserne er vi stadig ved at arrangere, men forventer et temakursus både i slutningen af november 2017 og et i marts 2018.

Og husk også, at vi som sædvanlig holder Generalforsamling – i denne vinter bliver det den 29. januar 2018 kl. 19:00 i Blovstrød Hallens Cafeteria, Sortemosevej 20, 3450 Allerød, og som sædvanlig med fællesspisning. Mere herom følger senere.

Endelig arbejder vi på en foredragsaften med en interessant foredragsholder.

Og så skal vi huske at minde jer alle om, at også FAFs Venner afholder nogle arrangementer i løbet af vinteren, dels det årlige bankospil Mandag den 4. december 2017 i Fredensborg, dels sin egen Generalforsamling i starten af Februar 2018. Meget mere herom snarest.

 

Bestyrelsen.

 

Categories:

Kommende aktiviteter
Tidligere nyheder