Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Bestyrelsen

 

INDKALDELSE TIL FAFs ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til Ordinær Generalforsamling i Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub.

MANDAG DEN 29. JANUAR 2018 KL. 19:00

Generalforsamlingen afholdes i Blovstrød Hallens Cafeteria, Sortemosevej 20, 3450 Allerød

Dagsorden, jf. Vedtægter for FAF § 12:

 1. Valg af dirigent og to stemmetællere

 2. Beretning om FAFs stilling

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

 4. Behandling af indkomne forslag

 5. Fastsættelse af kontingent samt budget for indeværende år

 6. Valg

  1. Formand (for 2 år) – Ole Frisendahl er villig til genvalg

  2. Sekretær (for 2 år) – Henrik Adamsen er villig til genvalg

 7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant (for 1 år) – Torben Vilhelmsen er villig til genvalg

 8. Valg af 1 revisor (for 2 år) – Bent Andreasen er villig til genvalg

 9. Valg af 1 revisor suppleant (for 1 år) – Ole Riise er villig til genvalg

 10. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, jf. pkt. 4, skal være formanden, Ole Frisendahl, i hænde senest 24. januar 2018, og kan fremsendes enten pr. e-mail på adressen formand@fafdom.dk eller pr. almindelig post på adressen Carl Plougs Vej 64, 3460 Birkerød.

Som vanligt er der fællesspisning forud for generalforsamlingen. Den finder sted i Blovstrød Hallens Cafeteria den 29. januar 2018 kl. 18:00. Som i tidligere år, er der mulighed for to forskellige menuvalg. (1) Stegt Flæsk med tilbehør og (2) Wienerschnitzel (af kalvekød) med tilbehør.

Bindende tilmelding til spisning foretages pr. e-mail på adressen deltagertilmelding@fafdom.dk senest 21. januar 2018. Kun de der tilmelder sig til spisning inden denne frist vil få mulighed for at deltage i spisning. Ved tilmelding bedes ønsket menuvalg angivet, bindende.

Det er ikke en forudsætning for deltagelse i selve Generalforsamlingen, at man også deltager i fællesspisningen, da alle FAFs medlemmer naturligvis har adgang til selve generalforsamlingen.

Det er heller ikke en forudsætning for deltagelse i selve generalforsamlingen, at man tilmelder sig denne.

Bestyrelsen

 

Categories:

Kommende aktiviteter
Tidligere nyheder