Medlemskab i FAF:

Kontingentet  indbetales en gang årligt om året i Marts mdr. FAF’s kasserer Jørgen Lundgaard sender en mail ud når der skal betales til alle medlemmer.

Pt. udgør kontingentet 450 kr., og det er fastsat af FAFs Generalforsamling, der afholdes hvert år i Januar. Af disse 450 kr. går en væsentlig del (ca. 125 kr) til Danmarks Fodbolddommerunion (Danske Fodbolddommere), som er paraplyorganisation for de danske dommerklubber. Det øvrige beløb indgår dels til FAFs jubilæumsfond (50 kr.), til medfinansiering af en kommende jubilæumsfest i 2023 i anledning af FAFs 75 års jubilæum, mens resten (ca. 275 kr.) indgår til FAF til medfinansiering af FAFs aktiviteter i især vinterhalvåret, i form af teorimøder, foredragsaftener og kurser for dommerne.

Categories:

Kommende aktiviteter
Tidligere nyheder