Referat fra FAF’s Seniorklubs møde 26. februar 2019

Til FAF’s Seniorklubs møde tirsdag, den 26. februar 2019 var 17 FAF 50+ medlemmer samlet til socialt samvær i Ålholms IF’s Fodbolds klublokale.

Johnny Rasmussen og Flemming Linnemann bød velkommen.

Flemming Linnemann indledte med at fortælle, at FAF’s Seniorklub var mere end 20 år gammel og var blevet oprettet i 1997 af Jan Basballe, Flemming Bøgelund Jensen (formand), Kenneth C. Nielsen og Flemming Linnemann, da der også dengang var et ønske og behov for at 50+ FAF’s medlemmer kunne samles til forskellige sociale arrangementer.

Da flere 50+ FAF medlemmer har udtrykt ønske om at mødes uformelt til socialt samvær, var det et forsøg værd at ”genoplive” Seniorklubben. Udover de 17, som havde tilmeldt sig, var der flere, som havde meddelt, at de desværre var forhindret, men fremover ville de gerne deltage. Mange har også rost initiativet.

Johnny og Flemming havde ansøgt om støtte hos FAF’s Venner og havde fået et positivt tilsagn fra Venner. FAF’s bestyrelse havde venligst udsendt invitationen og en reminder. René Mauritsen, SuperBrugsen, Blistrup havde doneret en ramme øl og en ramme vand. En stor tak Ålholm IF Fodbold for lån af deres klublokale og faciliteter.

John Ibsø fortalte om Ålholm IF og foreningens udvikling og store tilgang af medlemmer grundet Ullerøds store udbygning i de senere år. John henledte også opmærksomheden på Ålholm IFs Brydeklub store bedrifter.

Formål med mødet – udover hyggeligt samvær – var også at få undersøgt om der fremadrettet var opbakning til sammenkomster i Seniorklubben. Mens vi hyggede os med højtbelagt smørrebrød, gik snakken lystigt samtidig med flere nedskrev forslag – på det udleverede spørgeskema – til arrangementer for Seniorklubben.

Efter smørrebrødet uddybede og efterspurgte Johnny Rasmussen forslag til mulige arrangementer, som Seniorklubben kunne varetage. Johnny nævnte, at udgifterne for Seniorklubbens arrangementer skulle dækkes ved egenbetaling.

Forslag til arrangementer:

 • Fodboldkamp i Helsingør med tur til Sverige (Helsingborg)
 • Indefodbold for seniorer
 • Alkohol – bør et element!
 • Fisketur
 • Fodboldkamp i Farum (FCN)
 • Fodboldtur til bl.a. Premier League
 • Fodboldtur
 • Øl-smagning
 • Vinsmagning
 • Whisky-smagning
 • Foredrag om (de for tiden) relevante spørgsmål

FAF’s formand Ole Frisendahl tog derefter ordet og kommenterede på de forskellige forslag. Ole mente bl.a. at Seniorklubben skulle åbne op for andre FAF medlemmer under 50+.

Mødet sluttede med at de forskellige forslag ville blive drøftet på et kommende møde med henblik deres praktiske gennemførelse.

Referent: Flemming Linnemann

Foto: Fleming Linnemann

NB!  Forslag til arrangementer for Seniorklubben modtages meget gerne og kan sendes til:

eller

Categories:

Kommende aktiviteter
Tidligere nyheder