Der har været store udfordringer med Diadora aftalen med Shopeasy i dette år. Rigtig mange dommere har klaget over manglende leveringer på alle praktisk talt alle dommertrøjer i mange farver – samt strømper har været udsolgt længe.

Aftalen blev af DFU fornyet i 3 år her i marts måned – bl.a. fordi at der blev lovet fra Shopeasy at kollektionen forblev den samme, så vi dommere ikke skulle ud at købe nyt tøj.

Nu viser det sig, at uden at informere DFU (eller dommerklubberne) om noget, så har Diadora valgt at lade nuværende kollektion udgå og slette nogle farver – tilføje nye – og selv den normale sorte, gule og grønne trøjer, som forbliver – er ændret alligevel.

Der er ændret materiale på trøjerne, således at farverne nu fremstår anderledes end før – og logo fra Diadora er ligeledes ændret.

Der er kommet to nye farver også – helt udenfor aftale med DFU.

Derfor har vi i dommerklubben modtaget denne information fra DFU:

Kære dommerklub

Hermed en status på Diadora. 

Vi har de seneste uger forsøgt at komme i dialog med Diadora for at løse de udfordringer vi er stødt på og som vi har påpeget overfor Diadora.  Diadora har ind til nu ikke været indstillet på en konstruktiv dialog om udfordringerne.

I har alle fået tilsendt billededokumentation der viser, at  farverne på de nyproducerede trøjer ikke matcher den eksisterende kollektion. Det forhold anser DFU som et aftalebrud. 

Vi har undervejs også konstateret, at der kommer to nye farver til. Breddedommerne har ikke været med i den fase, men anerkender at muligheden findes i vores nuværende aftale. Men vi erfarer også, den nuværende røde og blå farve udgår. Det har vi bestemt ikke aftalt. Vores aftale er jo lavet, så dommerne fortsat skal kunne bruge allerede købt tøj, som en væsentligt grundforudsætning for at forlænge aftalen.  

Med udgangspunkt i dette vil vi anbefale, at dommerne er meget tilbageholdende med at investere yderligere. 

Vi anbefaler alene køb af den sorte trøje, som jo netop er dommerens farve. Dommerne i triokampe må indtil situationen er afklaret, således primært dømme i sort – eller, såfremt alle dommere allerede har andre farver, så naturligvis også i disse. Det må være op til den enkelte at vurdere, om man vil anskaffe sig den nye gule trøje. Den adskiller sig fra den oprindelige, men dog mindre end den grønne. 

DFU vil ligeledes anbefale dette, på sociale medier hvis der opstår henvendelser. Det gør der med sikkerhed. 

Som situationen er p.t. vurderer bestyrelsen, vi bør sondere mulighederne for et samarbejde med andre leverandører. Flere har proaktivt henvendt sig, og vi vil i den kommende tid afdække, hvilke muligheder, dette giver de danske fodbolddommere. 

Når vi forhåbentlig snart har nyt i sagen vil dommerklubberne blive informeret / hørt, inden beslutninger træffes.

Sportslige hilsner
Nicolai Nielsen
Næstformand | DFU | Danske Fodbolddommere
E-mail: 
nni@danskefodbolddommere.dk
mobil:
+45 40151536
Web: 
www.danskefodbolddommere.dk

Nye kollektion er øverst – hvor især den grønne er meget anderledes. Logo er ændret – og den gule ser nærmest helt gennemsigtig ud – så den sikkert bliver svær at have en trøje indvendig, som ikke bliver synlig. 

Kommende aktiviteter
Tidligere nyheder