Spændende generalforsamling hvor bespisning jo er gratis. Derudover får Generalforsamlingen  deltagelse af Direktør Kristoffer Okholm Naut, DBU Sjælland og næstformand Nicolai Nielsen, DFU. Her får du mulighed for at høre om den nye dommerstrukturering af DBU Sjællands dommerstreng. DBU Sjælland skal være det mest attraktive sted at være dommer, og næstformand Nicolai Nielsen vil give DFUs synspunkter for indgåelse af ny aftale med DBU – herunder bl.a. dommerpåsætning. Der kan stilles spørgsmål, så alle dommere efter generalforsamlingens kender til nye aftaler og regler.

Bestyrelsen.

Categories:

Kommende aktiviteter
Tidligere nyheder