15. okt – Bestyrelsesbrev fra DFU

Augustenborg den 14.10.2020 Til alle dommerklubbers formænd og bestyrelser nr. 54 Indledning Bestyrelsen har siden sin udmelding om at gå af efter delegeretmødet undladt at kommentere eller udsende vores vurdering af situationen – og hvorfor[…]

Læs videre …