INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

FREDERIKSBORG AMTS FODBOLDDOMMERKLUB

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Frederiksborg Amts

Fodbolddommerklub.

Generalforsamlingen finder sted torsdag den 27. januar 2022 kl. 19:00

I Lynge-HALLENS CAFETERIA, Idrætsvej 14, 3540 Lynge

Dagsorden er som følgende, jf. vedtægternes § 12:

 1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere.
 2. Beretning om FAFs stilling.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent samt budget for indeværende år.
 6. Valg
  1. Formand (for 2 år) Ole Frisendahl er villig til genvalg
  2. Næstformand Niels Klaris er ikke på valg men ønsker at udtræde af bestyrelsen
  3. Sekretær (for 2 år) Steen Gejl Lyngbye er villig til genvalg
 7. Valg af 1 bestyrelsessuppleant (for 1 år) Simon Fenger er villig til genvalg
 8. Valg af 1 revisor (for 2 år) – Bent Andreasen er villig til genvalg.
 9. Valg af 1 revisorsuppleant (for 1 år) – Ole Riise er villig til genvalg.
 10. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være formanden, Ole Frisendahl i hænde senest onsdag den 22. januar 2022 enten pr. almindelig post eller pr. e-mail på formand@fafdom.dk eller ved personlig overbringelse på adressen Carl Plougs Vej 64, 3460 Birkerød.

Bestyrelsen har på nuværende tidspunkt modtaget forslag til ændring af vedtægterne, se vedlagte dokument – ændringsforslagene er fremhævet med gult. (link til ændringsforslaget)

Alle medlemmer indbydes til at deltage i fællesspisning forinden generalforsamlingen. Fællesspisningen starter kl. 18:00 i Lynge Hallens cafeteria, Idrætsvej 14, 3540 Lynge.

Der vil være mulighed for at vælge mellem Stegt Flæsk med tilbehør eller Wiener Schnitzel (af kalvekød) med tilbehør. Dertil vil foreningen være vært med en øl eller en vand. Fortæring derudover er for medlemmets egen regning og afregnes direkte med Lynge Hallens Cafeteria.

Tilmelding til spisning – som er bindende – bedes foretaget til formand Ole Frisendahl via e-mail på deltagertilmelding@fafdom.dk senest torsdag den 20. januar 2022.

Bestyrelsen er opmærksomme på Covid 19 situationen, og skulle der komme ændringer i forhold til forsamling eller andet, så vender vi tilbage til jer.

Bestyrelsen.

Kommende aktiviteter
Tidligere nyheder