Det blev et pænt besøgt arrangement, som bestyrelsen havde inviteret til i Lynge Hallens restaurant i onsdags. Medlemmer fra KAFD og KFD var også  inviteret, og bestyrelsen var glade for, at der deltog 4 medlemmer fra KFD. FAFs bestyrelse finder, at fællesarrangementer fremover kunne føre til større samarbejde mellem dommerklubberne.  

Lovfortolker Jan Carlsen og superligadommer Simon Duerlund ledte os gennem WARs mange finurligheder og på baggrund af de mange spørgsmål og engagement fra dommerne blev det sidste spørgsmål først stillet kl. 21,30. Simon Duerlund, som er ny superligadommer fra foråret afløste på bedste vis FIFA dommer Jacob Sundberg, som var blevet inviteret til et stævne i Kroatien i sidste øjeblik. Stor tak til Jan og Simon for en lærerig aften.

På bestyrelsens vegne
Ole Frisendahl
Formand

Categories:

Kommende aktiviteter
Tidligere nyheder