Løbegruppen

Vi starter Yoyo løbetræning op tirsdag d. 5. november kl. 16:00 til 17:00 (Frederiksborg Byskole) og igen fredag d. 8. november 2019/2020 kl. 16:00 til 17:30 (Lille Lyngby hallen), herefter er træningstiderne:

Tirsdage: Kl. 16:00 til 17:00 på Frederiksborg Byskole (gymnastiksal 2, grå piger)

Fredage: Kl. 16:00 til 17:30 på Kornmarkskolen Ll. Lyngby (indgang hallen via SFO)

Alle som gerne vil deltage, bedes sørge for at være omklædt og klar, så vi kan starte opvarmningen senest kl. 16:10.

OBS Lukkedage indtil videre:
Der er ikke Yoyo træning i uge 52 – uge 1 samt i uge 7, men følg med på facebook under Fodbolddommere i Nordsjælland, da der måske er mulighed for at træne alligevel.

DBU Løbetest:
Den officielle DBU Sjælland løbetest, er søndag d. 9. februar 2020, på Kornmarkskolen Li. Lyngby.

Teoritesten for udviklere og vejledere vil blive afholdt samtidig, yderligere info kommer fra DBUS.

Coopertesten afholdes i Top Danmark Hallen i Ballerup indendørs søndag d. 2. februar 2020.  Yderligere info kommer ligeledes fra DBUS

Udendørs løbetræning starter onsdag, den 30. oktober 2019:

Herefter hver søndag kl. 10:00 og hver onsdag kl. 16:00 fra Selvskov Stadion. Omklædning i dommerrummet.

På løbegruppens vegne
Per Kofoed og Flemming Nielsen

Kontaktoplysninger:

Per Kofoed
Tlf. 2026 1048

Flemming Nielsen
Tlf. 5172 8060