Fodboldturene til England
De 2 ture til Liverpool blev udsolgt lynhurtigt. Og alle billetter til Liverpools hjemmekampe hele sæsonen steg de første dage efter salgsåbning til det dobbelte eller mere. Liverpool er lige nu nok verdens mest populære fodboldklub.
Vi har stadig pladser på turen i januar til London med kamp på Stamford Bridge, altså Chelsea. I må meget gerne formidle dette til alle, der kan være interesseret. Men det haster lidt, for vi kan ikke holde billetterne ”evigt”. Også de er attraktive og stiger i pris….

Nyhedsbrev til alle fodbolddommere i DFU
Vi udarbejder nyhedsbrev til alle medlemmer af dommerklubberne. Det vil være klar først i august. Vi vil bede dommerklubberne videresende nyhedsbrevet til alle klubbens medlemmer – meget gerne så snart det modtages.
Det er det første nyhedsbrev fra DFUs bestyrelse i flere år. Vi har de seneste år haft den tilgang, at DFUs bestyrelse informerer og samarbejdet direkte med dommerklubbernes bestyrelser – og dommerklubbernes bestyrelser så håndterer informationer og alle forhold til dommerne. Vi skal i forbindelse med årets delegeretmøde drøfte, hvorledes dette samspil skal være de kommende år.

DFU mod 2025
DFUs program erklæring DFU mod 2020 skal opdateres og målrettes det, vi ønsker det kommende år. DFUs bestyrelse vil på sit bestyrelsesmøde medio september behandle et revideret oplæg. Herefter vil det blive sendt i høring i alle dommerklubber. Vi ønsker, vores nye programerklæring vedtages på årets delegeretmøde.

Efteråret
2019 synes at være det år, hvor der virkelig skal bruges kræfter og energi på at sikre fornuftige og balancerede rammer for det politiske arbejde og dommernes vilkår. Jeg er sikker på, alle forstår betydning af dette, for har vi ikke det på plads, vil vi fremover meget let kunne opleve tiltag på dommersiden, der er direkte forringende eller ikke støttende en positiv udvikling. Selv i et år, hvor vi drøfter det så intenst har vi set alt for mange uheldige tiltag
– Lovimplementeringen var i DBUs plan helt utilstrækkelig
– Brugerbetaling på lovbogen
– Færre og kortere opstartsmøder med flere deltagere på hvert hold
– Budgetter til udviklinger indeksreguleres ikke, hvilket er en besparelse
– Fastholdelse af uacceptable retningslinjer på Sjælland
– Fastholdelse af prisen på dommergrundkurset selvom kurser aflyses i stor stil og dommermanglen tager til
– Flere lokalunioner har ikke samlet de nyuddannede dommere inden opstart som dommer

Og jeg kunne nok blive ved.

Men det er afgørende vigtigt, at dommerne i det daglige oplever dommergerningen som sjov og motiverende. Derfor bør alle dommerklubber også have fokus på dagligdagen for dommerne – og tage dialogen med lokalunionerne, hvis man fornemmer, noget kan eller bør gøres anderledes. Det er DFUs bestyrelses opfattelse, at store dele af den daglige drift fungerer rigtig godt. Så uanset det p.t.store politiske uenigheder, så lad os også fortsat sætte fokus på en god og om muligt uproblematisk ”hverdag” for alle vores medlemmer – dommerne.

Fortsat rigtig god sommer.

Tore

Categories:

Kommende aktiviteter
Tidligere nyheder