Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub.

Generalforsamlingen finder sted MANDAG DEN 27. JANUAR 2020 KL. 19:00 I BLOVSTRØD-HALLENS CAFETERIA, Sortemosevej 20, 3450 Allerød.

Dagsorden er som følgende, jf. Vedtægternes § 12:

 1. Valg af dirigent samt 2 stemmetællere.
 2. Beretning om FAFs stilling.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 4. Behandling af indkomne forslag.
 5. Fastsættelse af kontingent samt budget for indeværende år
 6. Valg
  a. Formand (for 2 år) Ole Frisendahl er villig til genvalg
  b. Sekretær (for 2 år) Henrik Adamsen ønsker ikke genvalg
 7. Valg af bestyrelsessuppleant
 8. Valg af revisor (for 2 år) Bent Andreasen er villig til genvalg
 9. Valg af revisorsuppleant (for 1 år) – Ole Riise er villig til genvalg.
 10. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på Generalforsamlingen skal være formanden, Ole Frisendahl i hænde senest onsdag den 22. januar 2020 enten pr. almindelig post eller pr. e-mail på formand@fafdom.dk eller ved personlig overbringelse på adressen Carl Plougs Vej 64, 3460 Birkerød.

Som i tidligere år indbydes alle medlemmer til at deltage i fællesspisning forinden generalforsamlingen. Fællesspisningen starter kl. 18:00 i Blovstrød Hallens Cafeteria, Sortemosevej 20, 3450 Allerød.

Der vil være mulighed for at vælge mellem Stegt Flæsk med tilbehør eller Wiener Schnitzel (af kalvekød) med tilbehør. Dertil vil foreningen være vært med en øl eller en vand. Fortæring derudover er for medlemmets egen regning og afregnes direkte med Blovstrød Hallens Cafeteria. Tilmelding til spisning – som er bindende – bedes foretaget til formand Ole Frisendahl via email på formand@fafdom.dk senest SØNDAG DEN 19. JANUAR 2020 kl. 24:00.

/Bestyrelsen.

Categories:

Kommende aktiviteter
Tidligere nyheder