Som årets første aktivitet inviterer aktivitetsudvalget medlemmerne af FAF, KAFD og KFD til medlemsmøde

 Onsdag den 22. november 2023

                                                                                   Kl. 18.30

                                                                 i Lynge Hallens restaurant    

                                                                 Idrætsvej 14, 3540 Lynge

Vi får besøg af DBU dommerinstruktør og lovfortolker Jan Carlsen og superliga/FIFA dommer Jakob Sundberg, som vil sætte os ind i VAR’s mange opgaver.

Det er gratis for FAF’s medlemmer at modtage en sandwich og 1 sodavand.

For medlemmer af KAFD og KFD koster 1 sodavand 25 kr. og 1 sandwich 50 kr. Beløbet indbetales via mobile pay 623855

Tilmelding foregår på mail  til deltagertilmelding@fafdom.dk senest den onsdag den 15. november.

Medlemmer af KAFD og KFD som ønsker bespisning husk at skrive det på tilmeldingen.

FAF’s bestyrelse håber, at mange dommere vil møde op til dette spændende fælles arrangement. 

Med venlig hilsen

På vegne af FAF’s aktivitetsudvalg
Ole Frisendahl
Formand FAF

Categories:

Kommende aktiviteter
Tidligere nyheder