Vold mod dommer

Hvis du  bliver udsat for voldelig eller anden uacceptabel (fysisk) adfærd fra spillere, ledere, trænere eller andre under en fodboldkamp, vil FAFs bestyrelse opfordre dig til at gøre følgende:

 1. Hvis der er tale om vold eller trusler om vold, skal du øjeblikkeligt afbryde kampen og ikke genoptage afviklingen af denne. Det er ikke nok at du udviser eller bortviser gerningsmanden eller gerningsmændene… Kampen må ikke genoptages.
 1. Du skal hurtigst muligt søge i sikkerhed i omklædningsrummet eller andetsteds ved spillepladsen.
 1. Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF) har nedsat en akutgruppe, der – udover FAFs bestyrelse bistår vores medlemmer i disse sager. Gruppen består af følgende medlemmer:
 1. FAFs akutgruppe:

– formand Ole Frisendahl, Carl Plougs Vej 64, 3460 Birkerød, tlf. 40802585

– sekretær Benny Nymark Andersen, Tranevej 3, tlf. 2619 3858

 1. Så vidt muligt skal du sikre dig en kopi af det elektroniske holdkort, personens navn, og om muligt sikre dig rygnumre og anden identificerende oplysning om gerningsmændene
 1. Gem dit resultatkort, hvor du har gjort notater om episoden og involverede personer, sammen med papirkopien af holdkortet.
 1. Såfremt du ikke kan få udleveret en papirkopi vil du efterfølgende kunne printe en kopi ud fra DBUnet.dk på kampsiden.
 1. Hvis du har været udsat for fysisk vold SKAL du tage kontakt til nærmeste politistation og få udfærdiget en politiattest.  Du kan kontakte nærmeste politistation telefonisk på 114. Du skal insistere på at få tilsendt en politiattest, da det er et vigtigt bevis i en eventuel efterfølgende sag.
 1. Du skal sørge for, i tilfælde af vold eller trusler, at foretage anmeldelse heraf til politiet, og anmode om, at politiet kommer til stede på spillepladsen.
 1. Har du mulighed for det er det en rigtig god ide at notere navne og rygnumre på andre spillere og/eller vidner. Det vil være vigtige oplysninger for politiet i eventuel opfølgning i form af straffesag eller lignende.
 1. Sørg for at tage på skadestuen og blive undersøgt og få udfærdiget en skadestueattest.
 1. Sørg for at køre på nærmeste politistation og indlever hvad du har til politiet.
 1. Det medlem af FAFs bestyrelse eller akutgruppe som kommer tilstede vil hjælpe dig i videst mulige omfang med at ovennævnte skridt gennemføres.
 1. Du bør hurtigst muligt kontakte DBU Sjælland, der tillige har nedsat et taskforce…
 1. Task force består af følgende medlemmer:

– Dommeransvarlig Jesper Kunst, tlf. 3090 1580

– Kommunikationskonsulent i DBU Sjælland Peter Vest Hansen, tlf. 2176 5370

 1. Task force har til opgave at hjælpe dig – gerne i samarbejde med din dommerklub – i forhold til den skete episode.
 1. Det er en god ide at kontakte både en repræsentant fra FAFs bestyrelse/Akutudvalg og af DBU Sjællands Taskforce (hvis du er påsat til kampen af DBU Sjælland).
 1. Det er vigtigt, at du får den rette opfølgning på episoden, herunder og eventuelt får noget psykologhjælp, da det kan være meget grænseoverskridende og traumatisk at blive udsat for sådanne episoder, og da det vel kan tænkes, efter nogle dage eller senere at en reaktion kommer. Du skal vide at du har adgang via DBU Sjælland og Idrættens forsikringer til gratis psykologbistand.
 1. Du bør undlade at udtale dig til pressen eller andre udenforstående om episoden men bør først søge råd og hjælp hos din dommerklub og/eller DBU Sjællands taskforce.