SÅDAN BLIVER JEG MEDLEM AF FAF (Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub)

 

Hvis du er nyuddannet dommer:

 1. Når du har bestået dommereksamen hos DBU Sjælland, vil du af DBU Sjælland blive indbudt til et introduktionsmøde til dommergerningen på deres hovedkontor i Himmelev nord for Roskilde… På mødet vil nogle praktiske ting om dommergerningen i forhold til DBU Sjælland blive gennemgået, ligesom nogle spilleregler fra de såkaldte 8:8 kampe vil blive gennemgået.
 2. På Introduktionsmødet vil du kunne møde en repræsentant fra FAF’s bestyrelse, oftest formand Ole Frisendahl, og når DBU Sjællands foredrag afsluttes, vil du sammen med de øvrige tilstedeværende fra FAFs naturlige geografiske område, komme til et kort møde med FAFs repræsentant, hvor denne vil forklare dig om hvad du kan få ud af et medlemsskab af FAF og stille spørgsmål til FAFs repræsentant.

 

 1. Efter mødet vil du fra DBUs dommerpåsætter modtage en email med et spørgeskema, som du skal udfylde og sende tilbage pr. email til DBU Sjælland med nogle oplysninger om dig selv, kontonummer osv.

 

 1. Når DBU Sjælland har modtaget skemaet, registrerer han dig i DBUs kamppåsætningssystem, FODA og tildeler dig et femcifret dommernummer. Såfremt du har valgt (der er valgfrihed) at blive medlem af FAF, vil dit dommernummer starte med 17, og derudover indeholde tre cifre.

 

 1. DBU Sjælland sender herefter oplysninger om dig og dit dommernummer til FAFs kasserer, Jørgen Lundgaard, Porsevej 22, 3450 Allerød, som står for den praktiske indmeldelse af dig i FAF. Han tilsender dig en velkomst email og en velkomstpakke med nogle basale dommerremedier såsom kort, fløjter m.v. samt en opkrævning af kontingent for det indeværende kalenderår.

 

 1. Pt. udgør kontingentet 450 kr., og det er fastsat af FAFs Generalforsamling, der afholdes hvert år i Januar. Af disse 450 kr. går en væsentlig del (ca. 125 kr) til Danmarks Fodbolddommerunion (Danske Fodbolddommere), som er paraplyorganisation for de danske dommerklubber. Det øvrige beløb indgår dels til FAFs jubilæumsfond (50 kr.), til medfinansiering af en kommende jubilæumsfest i 2023 i anledning af FAFs 75 års jubilæum, mens resten (ca. 275 kr.) indgår til FAF til medfinansiering af FAFs aktiviteter i især vinterhalvåret, i form af teorimøder, foredragsaftener og kurser for dommerne.

 

 1. Når kontingentet er registreret indbetalt, vil du modtage en egentlig velkomstmail fra Jørgen Lundgaard samt oplysninger om, hvordan du kan få adgang til Diadoras Webshop for fodbolddommere med henblik på at købe dommertøj.

 

 1. Du opnår væsentlige rabatter på Diadoras Webshop på dommerudstyr, herunder dommertøj m.v. i forhold til ikke at være medlem af en dommerklub under Danske Fodbolddommere og dermed skulle købe tingene i fri handel.

 

 1. Som medlem af FAF vil du få tildelt en mentor, som i det første halve år, hvor du er dommer vil tage med dig ud til nogle udvalgte af dine kampe, og som vil støtte dig under din opstart som dommer. Det gøres for at følge din udvikling, og evt. også for efter det halve år at vurdere sammen med dig, om du føler dig klar til – og er klar til, at blive “sluppet løs” som senior dommer.

 

 1. Derudover har FAF en lokal talentgruppe, hvor de bedste dommere følges tæt, og inviteres til nogle møder både omkring det fodboldlovmæssige, men også praktiske elementer.

 

 1. Herefter er det især op til dig gennem gode præstationer på banen at vise DBU Sjælland og deres dommerudviklere og  vejledere, at du er god nok til at rykke længere op i rækkerne. Det vurderes minimum en gang pr. år, om der skal ske oprykning eller nedrykning af den enkelte dommer. Den vurdering foretages af DBUs Dommerorganisation, og dens afgørelser desangående har FAF ingen indflydelse på.

 

FAFs medlemsmøder inkluderer hver vintersæson mindst følgende møder:

 

– Første mandag i december: FAF’s Venner’s julebanko i Fredensborg Boldklub og Idrætsforenings klubhus i Fredensborg

– Sidste mandag i januar:  Ordinær Generalforsamling i Blovstrød Hallen med fællesspisning

– Første mandag i marts: Teorigennemgang med lederen af DBU Sjællands dommerafdeling, Buller Friis

– Anden mandag i marts: Teorimesterskab med Danmarks førende fodboldlovfortolker, Jan Carlsen.

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen i FAF, og vil gøre alt for at du får en spændende og udbytterig hobby og et personligt og fagligt udbytte.

 

Vi vil opfordre dig til at komme til de møder i FAF, som du indbydes til for at få både stort sportslige, fagligt og socialt udbytte af din hobby.

 

HVIS DU ALLEREDE ER MEDLEM AF EN ANDEN DOMMERKLUB, OG ØNSKER AT SKIFTE DOMMERKLUB, ELLER DU IKKE ER MEDLEM AF EN DOMMERKLUB MEN ØNSKER AT BLIVE DET, skal du gøre følgende:

 

 1. Du skal kontakte FAFs kasserer, Jørgen Lundgaard, Porsevej 22, 3450 Allerød og anmode om medlemsskab.

 

 1. Herefter anmoder Jørgen Lundgaard din eventuelt tidligere dommerklubs kasserer om at fremsende et flyttebevis, som dokumentation for, at du ikke er i restance til din tidligere dommerklub.  Er du i restance vil du blive bedt om at indfri denne før du kan skifte dommerklub.

 

 1. Når et flyttebevis er modtaget af Jørgen Lundgaard, sender han dig en velkomstmail med evt. kontingentopkrævning, og når det eventuelle kontingent er betalt, modtager du instruktion om adgang til Diadoras Webshop for fodbolddommere.

 

Vi glæder os til at byde dig velkommen i FAF, og vil gøre alt for at du får en spændende og udbytterig hobby og et personligt og fagligt udbytte.

 

Vi vil opfordre dig til at komme til de møder i FAF , som du indbydes til for at få både stort sportslige, fagligt og socialt udbytte af din hobby.