FAF’s Seniorklub inviterer dig til socialt samvær

Torsdag, den 28. februar 2019, kl. 1900 – kl. 2100 i
Ålholms I.F. – Fodbolds klublokale
Ålholmhallen, Teglværksvej 19, 3400 Hillerød

Formålet med Arrangementet er socialt samvær, hvor du får lejlighed til at være sammen og tale med andre 50+ dommerkollegaer.

Seniorklubben*) vil servere 3 stk. uspecificeret smørrebrød og 1 øl eller vand. Dette koster kr. 50**), som skal være indbetalt senest mandag, den 25. februar 2019 på Reg 4845 konto 4849 128 612 med angivelse af navn og evt. dommernummer.

Seniorklubben vil samtidig undersøge om der er basis for lignede samværsarrangementer (f.eks. møde, ture udflugter).

Spørgsmål kan rettes til:
Flemming Linnemann,
mail: flemming.linnemann@mail.dk
eller mob.: 60 66 46 64
Johnny Rasmussen
mail: johnny.rasmussen1955@gmail.com
eller mob.: 40 26 33 99

De venligste hilsner
Johnny og Flemming

*) FAF’s Seniorklub. Alle medlemmer på 50 år og derover er automatisk medlem af Seniorklubben. Seniorklubben forestår sociale arrangementer for klubbens medlemmer. Seniorklubben ledes af en formand, der vælges efter behov blandt Seniorklubbens medlemmer.

**) FAF’s Venner yder et tilskud på pr. deltager. FAF’s bestyrelse forestår venligst udsendelsen af mail til Seniorklubbens medlemmer.

Categories:

Kommende aktiviteter
Tidligere nyheder