Vidste du, at DBU Sjælland indrangeringsgruppe har besluttet, at udvikleren ikke længere under samtalen med dommerne skal give karakter, fastholdelsespunkter og udviklingspunkter. Ovennævnte vil fremgå af den skriftlige udviklingsrapport. Udvikleren skal under samtalen, klart tilkendegive hvorledes dommerens præstation har været. Dommeren skal have en fornemmelse af karakteren, idet udvikleren skal nævne klare dommerfejl og manglende følgestraffe. Dommeren må ikke gå fra samtalen og tro, at han er over niveau, og så i den skriftlige udviklerrapport er under niveau. Endvidere skal udvikleren i samtalen komme ind på udviklingspunkter og fastholdelsespunkter, men skal ikke slutte samtalen med at give disse punkter. Disse punkter skal fremgå af den skriftlige udviklerrapport, men skal være gennemgået i samtalen, således dommeren kan genkende disse. Beslutningen er taget for at give udvikleren mulighed for refleksion efter samtalen, og ikke skal føle sig presset til at afgive en karakter m.v. Der kan være lovmæssige emner som udvikleren skal have nærmere undersøgt. Det er vigtigt, at der er substans i samtalen, således dommeren ikke bare sidder og venter på en karakter. Selvom udvikleren er sikker på sin karakter, fastholdelsespunkter og udviklingspunkter, skal de under ingen omstændigheder gives i forbindelse med samtalen.

Categories:

Kommende aktiviteter
Tidligere nyheder