Kære kollega.

Vi håber, du er klar til efterårets kampe – og glæder dig til de mange spændende opgaver og oplevelser. For det er netop hele grundlaget for at være fodbolddommer. Det skal være sjovt, spændende, tilpas udfordrende, motiverende og meningsfyldt.

Det skal også være hyggeligt og fagligt interessant i gode kollegers selskab, både på stadions og ved forskellige klubmøder og arrangementer.

I DFUs bestyrelse ved vi, det er den daglige dommergerning, kampene, fællesskabet, oplevelser og udfordringer, der betyder mest for dig. Men vi ved også, at de rammer og vilkår, du har i din dommergerning, betyder meget. Her tænker vi bl.a. på kørselsgodtgørelse, honorarforhold, kamptildeling, afbudssystemer, udviklinger og indplacering, men også på mere overordnede forhold som din sikkerhed, lovmæssig opdatering, faglige samlinger med dine kolleger og venner og i det hele taget, at der er respekt, anerkendelse og fokus på den indsats, du som fodbolddommer yder.

I DFUs bestyrelse har vi konstant fokus på ovennævnte. Det har vi, så du kan koncentrere dig om det, der er vigtigst for dig, at dømme fodboldkampe. I DFU arbejder vi kort og godt for hele tiden at sikre dig de bedste forhold, der gør, du fortsat oplever dommergerningen rigtig positivt.

Vi oplever desværre, der ikke altid er det fokus og forståelse for dommergerningen i DBU Bredde, som vi mener, der skal være. Og vi kan ofte mærke, der tænkes i penge. Det er forskelligt, hvad du oplever af dette – og meget oplever du heldigvis ikke, for det klares mellem DBU, dommerklubben og DFUs bestyrelse.

Men du oplevede i sommers, at DBU vurderede, man kunne nøjes med at udsende en såkaldt ”Læs let” udgave af årets mange lovændringer. Og den var jo på ingen måde letlæselig! Det går ikke, at du som fodbolddommer ikke har viden om – og sikker forståelse for tolkningen af fodboldloven. Tænk hvad det vil give af tvivl hos dig – og unødvendige konfrontationer og konfliktsituationer i efterårets kampe. Derfor gik DFUs bestyrelse omgående ind i sagen, da det blev klart, du ikke ville blive tilbudt kurser, samlinger eller andet virkelig uddybendemateriale. Som bekendt har det medført, der nu er oprettet et antal kurser og også udsendt andet informationsmateriale. Vi synes fortsat det er utilstrækkeligt – og vi forstår ikke, DBU ikke vil samarbejde med dommerklubberne om en så væsentlig opgave. Din dommerklub kunne nemt have arrangeret et par aftner med gennemgang af de nye lovændringer – og samtidig have drøftet andre faglige emner med dig.

Der er mellem DBU og DFU nogle aftaler, der beskriver, hvordan samarbejdet skal være. Dem lavede vi for 5 år siden. Formålet var netop at have et godt grundlag for i samarbejde altid at have så gode vilkår og forhold for dommerne, at både du og dine kolleger altid er klar – og ser frem til opgaverne. Og i de aftaler fremgår det tydeligt, at DBU og dommerklubberne skal arbejde sammen – både om forhold som lovændringerne, men i det hele taget omkring de dommerfaglige områder. Og alle dommerklubber er klar.

Kun fordi vi har en meget præcis aftale om det, er din dommerklub med, når der afvikles opstartsmøder, fysiske og teoretiske test. Vi tror, det er vigtigt, du har mulighed for at mødes med dine kolleger og venner lokalt – i din egen dommerklub. Og det er gode aftner i dommerklubben. Vi synes, du skal have langt flere faglige tilbud. Ikke obligatorisk, men faglige spændende tilbud, du har nytte af som dommer. Og du skal have dem i egen dommerklub. Det er i vores aftaler fastlagt, det grundlæggende er DBU, der skal betale for faglig uddannelse af alle dommere. Så vi ønsker, du skal have flere tilbud – uden dit kontingent hæves – og uden brugerbetaling.

Vi arbejder også for øget åbenhed og information ikke mindst i forhold til de forhold, der er tæt på dig. Det kan være information om indplacering, det antal udviklinger, du får og i det hele taget feedback på dit virke. Det må aldrig blive sådan, at du ”bare er et dommernummer, der sammensættes med et kampnummer”. Alle dommere skal have et varieret og gennemtænkt kampprogram, uanset om du dømmer i superligaen, serie 1 eller ungdom. Og for at sikre en god feedback må vi nødvendigvis have gennemført flere udviklinger – i alle rækker.

Man kan sige, vi i DFU dels arbejder for at sikre de nuværende vilkår ikke forringes – dels for at skabe bedre vilkår en række steder, hvor vi gennem dommerklubberne informeres om, der bør gøres noget. Desværre er det ikke altid let, for ofte deler DBU Bredde ikke vores synspunkter. Det kender eks. de sjællandske dommere, da man her har nogle retningslinjer, der efter dommerklubbernes og dommernes opfattelser ikke er rimelige. Men på andre områder kommer vi hele tiden videre – måske langsomt, men ikke desto mindre videre.

Skal vi lykkes – både med at fastholde vores vilkår og forbedre dem, så er det helt afgørende, vi i drøftelserne med DBU har dommerne bag os. Det er ganske enkelt afgørende for alle landets fodbolddommere, at vi alle er medlem af DFU. Det er vores fællesskab, der gør os stærke – og som gør, der bliver lyttet til os. Fællesskabet er ganske enkelt afgørende for de vilkår, vi har.

Derfor er det vigtigt, du er medlem af den lokale dommerklub. Tak for det! De få, der ikke er medlem af en dommerklub lever i virkeligheden godt af, at alle andre er det. Det er en noget asocial tilgang synes vi.

Du skal ikke være i tvivl om, både din dommerklub og DFUs bestyrelse konstant arbejder for at sikre, du hver uge kan nyde din hobby i de bedst mulige rammer. Vi har den kommende tid drøftelser med DBU Bredde, der vil være afgørende for de kommende års samarbejde og dermed dine vilkår som dommer. Vi arbejder på at finde gode balancerede løsninger. Vi vil naturligvis holde dig informeret – enten via din dommerklub eller ved yderligere nyhedsbreve. Vores ønske er, vi klarer og sikrer rammerne – og du håndterer dine dommeropgaver på godt og højt niveau!

Rigtig god efterårssæson.

På bestyrelsens vegne

Tore Østergaard
Formand

Kommende aktiviteter
Tidligere nyheder