Gruppe-teoriundervisning med op til 6 kursister pr. gruppe

2024-07-21 12:41 - 12:41

Instruktører denne aften:

Jan Pedersen

Niels Gregersen

Allan Vennike

Buller Friis

Lars Toftlund

John Holm Andreasen

Jan Carlsen

Tilmelding på deltagertilmelding@fafdom.dk senest 16. januar 2019.