Kære alle

Status d.d er følgende:

Vi modtog svar fra Diadora i tirsdags. Diadora anerkender problemet med den grønne trøje.

Bestyrelsen og elitens repræsentanter har holdt møde om situationen. Samarbejdet og forståelserne her er virkelig godt. På mødet vurderede vi de samlede udfordringer, der i overordnet form omhandler

  • trøjefarven på den nye grønne trøje er markant ændret
  • Trøjefarven på den gule trøje er ændret – omfang mindre, betydning lidt uklart
  • kommunikations- og samarbejdsform med vores kontaktperson
  • Leveringstider og leveringssikkerhed

Vi har besluttet at gennemføre et samarbejdsmøde med Diadora den kommende uge. På mødet skal der træffes beslutninger i forhold til ovenstående – og indgås en ny skriftlig aftale i forhold til kommunikation, svartider, leveringstider etc.

Vi vil i weekenden checke i praksis udendørs på en fodboldbane, i hvilket omfang den gule trøjer adskiller sig fra den nuværende – ganske enkelt ved at påklæde en trio i forskellige trøjer….

Vi vil forsøge at indgå en aftale med Diodora i forhold til den grønne trøje – og om nødvendigt efter test også den gule.

VI arbejder således fortsat ud fra det ønske, der har været mest fremherskende – at beholde Diadora som leverandør de kommende år.

VI vurderer dog fortsat, udfordringerne er så store, at vi anbefaler alle dommere
at afvente med tøjindkøb – eller kun købe det absolut nødvendige. Vi opfordrer fortsat dommerklubberne til at meddele dette til alle medlemmer.

Vi vender tilbage, når der forhåbentlig snarest er nyt i sagen.

Venlig hilsen

Tore

Kommende aktiviteter
Tidligere nyheder